Dostali ste chuť nakávu do firmy?

Fakturačné údaje

Stinson s.r.o.
Hlboká cesta 42
Žilina 010 01
IČO: 466 410 17
IČ DPH: SK 2023 505 704
DIČ: 202 350 57 04
Banka: 401 596 5444 / 7500

Kontaktné údaje

Kontaktná osoba

Roman Igonda
+421 903 805 569

Fakturačné údaje

Stinson s.r.o.
Hlboká cesta 42
Žilina 010 01
IČO: 466 410 17
IČ DPH: SK 2023 505 704
DIČ: 202 350 57 04
IBAN SK37 7500 0000 0040 1596 5444

Kontaktné údaje

ZOC MAX, Žilina
+421 903 805 569
info@kavaprefirmy.sk
www.kavaprefirmy.sk

Kontaktná osoba

Roman Igonda
+421 903 805 569

Sledujte nás